Close

Police

List of Circle/Police Station/O.P:-

Sl. No. Circle/Thana/O.P Name Telephone No. Mobile No. Mobile No.
1 Sub-Division Police Office, Gogri 9031058068
2 Sub-Division Police Office, Sadar 9031058067
3 Police Sub-Inspector (Headquarter) 06244-222359 8544428111
4 Police Inspector, Sadar 9431485077
5 Police Inspector, Gogri 9934434676
6 Reserve Sargent Major, Police Lines Khagaria 06244-222073 9031058064 8294439603
7 Khagaria 06244-222044 9431822793 9931421000
8 Chitragupt Nagar 06244-222390 8544428420 8789566856
9 Muffasil 06244-296102 9431822795 8757575360
10 Alauli 06244-291608 9431822794 9801597018
11 Morkahi 06244-291044 9431822799 7667715039
12 Mansi 06244-296101 9431822800 8271382824
13 Chautham 06244-299929 8544428414 9931733879
14 Gangaur O.P 06244-299975 8544428917 6202786661
15 SC/ST 06244-222315 9031058062 8294327649
16 Mahila Thana 06244-222014 9031058061 9801195854
17 Gogari 06245-231228 9431822796 8877419251
18 Maheshkhunt 06245-299920 8544428416 8294709974
19 Pasraha 06245-296103 9431822801 9006171123
20 Parbatta 06245-257110 9431822797 8292049969
21 Beldaur 06245-260060 9431822798 9801597018
22 Maraiya O.P 8544453156 9031058069
23 Paura O.P 8544453147 9031058070
24 Bharatkhand O.P 8544453102 9031058071
25 Amausi Thana 8544450256 9031058072
26 Piparpanti Thana 8544450257 7870383687
27 Bhadurpur Thana 8544450258 9661360480
28 Moharaghat Thana 8544450259 8409961973
29 Cyber Thana 9031058063
30 Traffic Thana 9031058060
31 Media Cell 9031058073