Close

Police

List of Police Station:-

Sl. No. Thana Name Telephone No. Mobile No.
1 Khagaria 06244-222088 9431822793
2 Chitragupt Nagar 06244-222390
3 Muffasil 9431822795
4 Alauli 06244-235561 9431822794
5 Morkahi 06244245580 9431822799
6 Mansi 06244-233196 9431822800
7 Chautham 06244-264464
8 Gangaur O.P 06244-230072
9 SC/ST
10 Mahila Thana
11 Gogari 06245-244228 9431822796
12 Maheshkhunt 06245-266596
13 Pasraha 06245-255450 9431822801
14 Parbatta 06245-257110 9431822797
15 Beldaur 06245-260060 9431822798
16 Maraiya O.P 06245-244500
17 Paura O.P
18 Bharatkhand O.P